Wednesday, November 30, 2011

RUJUKAN PENULISAN ILMIAH BUDAYA SEKOLAH BLOG INI

Abdullah Sani bin Yahaya (1997). Mengurus Sekolah. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Barth, R. (2002). The Culture Builder. Educational Leadership, 59(8): 6-11.

Comer, J.P.(1980).  School Power: : Implications of an Intervention Project. New                           York: The Free Press.

Fox, R. S. (1995). An Introduction To Teaching : Psycological Perspectives 1995. Blackwell : Oxford UK and Cambridge USA.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1981). Kurikulum baru sekolah rendah: Matlamat, rasional, bidang pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran.  Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum.

Mohd Redzauddin bin Ismail (2008). Hubungan Rekabentuk Landskap Sekolah Dengan Pencapaian Prestasi Akademik Pelajar Sekolah Menengah Di Besut, Terengganu. Selangor  : Universiti Putra Malaysia.

Mok Soon Sang (2003). Peperiksaan penilaian tahap kecekapan Skim Perkhidmatan Guru : bahagian II: kompetensi khusus/fungsi (pengurusan pengajaran dan pembelajaran) Selangor  : Kumpulan Budiman.

Patterson, J. L., Purkey, S. C. & Parker, J. V. (1986).  Productive School Systems for a Nonrational World.  Alexandria, VA: ASCD.

Stolp, S. (1994) Leadership for School Culture. [Electronic version], ERIC Digest 91.    Diperoleh pada November 20, 2011 daripada  http://www.ericdigests.org/1995-    1/culture.htm

Stolp, S. dan Stuart C. Smith (1994).   School Culture and Climate: The Role of the Leader. OSSC Bulletin. Eugene: Oregon School Study Council.  

Yahya Don, Aziah Ismail & Yaakob Daud. (2006).  Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah di Malaysia.  Kuala Lumpur: PTS Profesional

1 comment:

  1. PERKONGSIAN YANG BAIK .. TAPI SAYA INGIN BERTANYA, T BOLEH TAK SAUDARI KONSIKAN TAJUK BUKU PORTH (2001) SEPERTI YANG SAUDARI NYATAKAN DALAM PENULISAN SAUDARI .. SAYA LIHAT DALAM SENARAI RUJUKAN SAUDARI TETAPI RUJUKAN PORTH (2001) TIADA DALAM SENARAI

    ReplyDelete